SALDO

dokumentation (pdf)

ur

⇧[2]från PRIM

ur (pp)

[korpus]


5
PRIM därur källa utur varur
vatten brunn

15
docka2 utdockning
dricka glas2 kopp
försvinna läcka
koppla urkopplad
krama krama_ur
lasta lasta_ur
led2 ur_led
lösa2 urlaka
plocka plocka_ur
spår2 spåra_ur
supa ursupen
såga såga_ur
ta ta_ur
växa växa_ur