SALDO

dokumentation (pdf)

ursprunglig

⇧[2]först PRIM

ursprunglig (av)

[korpus]


4
PRIM oförstörd ursprungligen ursprunglighet
orörd jungfrulig

21
aktie stamaktie
anfader stamfader
anmoder stammoder
bebo urhem urinvånare
befolkning urbefolkning
budget originalbudget
dokument urkund
efternamn född2
folk4 urfolk ursprungsbefolkning
form urbild
form2 urform
indoeuropeisk urindoeuropeisk
instinkt urinstinkt
källa förstahandskälla
mor urmoder
skrift2 källskrift
svensk ursvensk3
text urtext
ämne urämne