SALDO

grundformutackorderbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomutackorderbar
pos indef sg u genutackorderbars
pos indef sg n nomutackorderbart
pos indef sg n genutackorderbarts
pos indef pl nomutackorderbara
pos indef pl genutackorderbaras
pos def sg no_masc nomutackorderbara
pos def sg no_masc genutackorderbaras
pos def sg masc nomutackorderbare
pos def sg masc genutackorderbares
pos def pl nomutackorderbara
pos def pl genutackorderbaras
komp nomutackorderbarare
komp genutackorderbarares
super indef nomutackorderbarast
super indef genutackorderbarasts
super def no_masc nomutackorderbaraste
super def no_masc genutackorderbarastes
super def masc nomutackorderbaraste
super def masc genutackorderbarastes
cutackorderbar-/utackorderbar
smsutackorderbar-