SALDO

grundformutan att låta sig bekomma
mönsterabm_i_till_exempel
ordklassabm
böjningstabell
invarutan att låta sig bekomma