SALDO

grundformutan ett spår av
mönsterppm_i_a_la
ordklassppm
böjningstabell
invarutan ett spår av