SALDO

dokumentation (pdf)

utbyte

⇧[2]utbyta PRIM

utbyte (nn)

[korpus]


6
handel handelsutbyte
information informationsutbyte
kultur kulturutbyte
materia materieutbyte
tanke tankeutbyte
värme värmeutbyte
*