SALDO

dokumentation (pdf)

utgångshastighet

⇧[2]hastighet början

utgångshastighet (nn)

[korpus]

* *