SALDO

grundformutplacerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomutplacerbar
pos indef sg u genutplacerbars
pos indef sg n nomutplacerbart
pos indef sg n genutplacerbarts
pos indef pl nomutplacerbara
pos indef pl genutplacerbaras
pos def sg no_masc nomutplacerbara
pos def sg no_masc genutplacerbaras
pos def sg masc nomutplacerbare
pos def sg masc genutplacerbares
pos def pl nomutplacerbara
pos def pl genutplacerbaras
komp nomutplacerbarare
komp genutplacerbarares
super indef nomutplacerbarast
super indef genutplacerbarasts
super def no_masc nomutplacerbaraste
super def no_masc genutplacerbarastes
super def masc nomutplacerbaraste
super def masc genutplacerbarastes
cutplacerbar-/utplacerbar
smsutplacerbar-