SALDO

grundformutsäga
mönstervb_2a_motsäga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivutsäger
pres ind s-formutsägs/utsäges
pret ind aktivutsade
pret ind s-formutsades
imperutsäg
inf aktivutsäga
inf s-formutsägas
sup aktivutsagt
sup s-formutsagts
pres_part nomutsägande
pres_part genutsägandes
pret_part indef sg u nomutsagd
pret_part indef sg u genutsagds
pret_part indef sg n nomutsagt
pret_part indef sg n genutsagts
pret_part indef pl nomutsagda
pret_part indef pl genutsagdas
pret_part def sg no_masc nomutsagda
pret_part def sg no_masc genutsagdas
pret_part def sg masc nomutsagde
pret_part def sg masc genutsagdes
pret_part def pl nomutsagda
pret_part def pl genutsagdas
cutsäg-/utsäg
smsutsäg-