SALDO

grundformutsöndra
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivutsöndrar
pres ind s-formutsöndras
pret ind aktivutsöndrade
pret ind s-formutsöndrades
imperutsöndra
inf aktivutsöndra
inf s-formutsöndras
sup aktivutsöndrat
sup s-formutsöndrats
pres_part nomutsöndrande
pres_part genutsöndrandes
pret_part indef sg u nomutsöndrad
pret_part indef sg u genutsöndrads
pret_part indef sg n nomutsöndrat
pret_part indef sg n genutsöndrats
pret_part indef pl nomutsöndrade
pret_part indef pl genutsöndrades
pret_part def sg no_masc nomutsöndrade
pret_part def sg no_masc genutsöndrades
pret_part def sg masc nomutsöndrade
pret_part def sg masc genutsöndrades
pret_part def pl nomutsöndrade
pret_part def pl genutsöndrades