SALDO

grundformutsira
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivutsirar
pres ind s-formutsiras
pret ind aktivutsirade
pret ind s-formutsirades
imperutsira
inf aktivutsira
inf s-formutsiras
sup aktivutsirat
sup s-formutsirats
pres_part nomutsirande
pres_part genutsirandes
pret_part indef sg u nomutsirad
pret_part indef sg u genutsirads
pret_part indef sg n nomutsirat
pret_part indef sg n genutsirats
pret_part indef pl nomutsirade
pret_part indef pl genutsirades
pret_part def sg no_masc nomutsirade
pret_part def sg no_masc genutsirades
pret_part def sg masc nomutsirade
pret_part def sg masc genutsirades
pret_part def pl nomutsirade
pret_part def pl genutsirades