SALDO

grundformutskeppa
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivutskeppar
pres ind s-formutskeppas
pret ind aktivutskeppade
pret ind s-formutskeppades
imperutskeppa
inf aktivutskeppa
inf s-formutskeppas
sup aktivutskeppat
sup s-formutskeppats
pres_part nomutskeppande
pres_part genutskeppandes
pret_part indef sg u nomutskeppad
pret_part indef sg u genutskeppads
pret_part indef sg n nomutskeppat
pret_part indef sg n genutskeppats
pret_part indef pl nomutskeppade
pret_part indef pl genutskeppades
pret_part def sg no_masc nomutskeppade
pret_part def sg no_masc genutskeppades
pret_part def sg masc nomutskeppade
pret_part def sg masc genutskeppades
pret_part def pl nomutskeppade
pret_part def pl genutskeppades
cutskepp-/utskepp
smsutskepp-