SALDO

grundformuttänjbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomuttänjbar
pos indef sg u genuttänjbars
pos indef sg n nomuttänjbart
pos indef sg n genuttänjbarts
pos indef pl nomuttänjbara
pos indef pl genuttänjbaras
pos def sg no_masc nomuttänjbara
pos def sg no_masc genuttänjbaras
pos def sg masc nomuttänjbare
pos def sg masc genuttänjbares
pos def pl nomuttänjbara
pos def pl genuttänjbaras
komp nomuttänjbarare
komp genuttänjbarares
super indef nomuttänjbarast
super indef genuttänjbarasts
super def no_masc nomuttänjbaraste
super def no_masc genuttänjbarastes
super def masc nomuttänjbaraste
super def masc genuttänjbarastes
cuttänjbar-/uttänjbar
smsuttänjbar-