SALDO

grundformväderspänd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomväderspänd
pos indef sg u genväderspänds
pos indef sg n nomväderspänt
pos indef sg n genväderspänts
pos indef pl nomväderspända
pos indef pl genväderspändas
pos def sg no_masc nomväderspända
pos def sg no_masc genväderspändas
pos def sg masc nomväderspände
pos def sg masc genväderspändes
pos def pl nomväderspända
pos def pl genväderspändas
komp nomväderspändare
komp genväderspändares
super indef nomväderspändast
super indef genväderspändasts
super def no_masc nomväderspändaste
super def no_masc genväderspändastes
super def masc nomväderspändaste
super def masc genväderspändastes
cväderspänd-/väderspänd
smsväderspänd-