SALDO

dokumentation (pdf)

väl

⇧[2]bra PRIM

väl (ab)

[korpus]


2
PRIM lyckas väl3

82
anpassa välanpassad
ansa välansad
arta_sig välartad
artikulera välartikulerad
avväga välavvägd
balansera välbalanserad
bekant välbekant
belägen välbelägen
bevaka välbevakad
bevara välbevarad
beväpna välbeväpnad
bygga välbyggd
definiera väldefinierad
dokumentera väldokumenterad
dränera väldränerad
etablera väletablerad
form4 vältrimmad
forma välformad
formulera välformulerad
fotografera vältagen
frisera välfriserad
fungera välfungerande
fylla välfylld
förankra välförankrad
förena välförenlig
försörja välförsörjd
förtjäna välförtjänt
göra välgjord
isolera välisolerad
krydda2 välkryddad
känd välkänd
känna känna_sina_pappenheimare
leva välstånd
lära pedagogisk2
meritera välmeriterad
motivera välmotiverad
trivas välbefinnande välbehag
olja2 väloljad
ondulera välondulerad
ordna välordnad
organisera välorganiserad
placera välplacerad
planera välplanerad
plöja välplöjd
polera välpolerad
pressa2 välpressad
putsa välputsad
regissera välregisserad
rikta välriktad
sjunga välsjungande
skriva välskriven
skrädda välskräddad
sköta välskött
sluta5 sluta_väl
smörja välsmord
spela2 välspelad välspelande
späcka välspäckad
steka välstekt
strukturera välstrukturerad
städa välstädad
sy välsydd
tala retorik talegåva vältalig
tillskära välskuren
träna vältränad
tukta2 vältuktad
täcka högtäckande
underrätta välunderrättad
uniformerad väluniformerad
uppfostra väluppfostrad
uppföra_sig sköta_sig uppföra_sig2
utbilda välutbildad
utrusta välrustad välutrustad
utveckla välutvecklad
ventilera välventilerad
älta2 välältad