SALDO

grundformvända
mönstervb_2a_sända
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivvänder
pres ind s-formvändes/vänds
pret ind aktivvände
pret ind s-formvändes
impervänd
inf aktivvända
inf s-formvändas
sup aktivvänt
sup s-formvänts
pres_part nomvändande
pres_part genvändandes
pret_part indef sg u nomvänd
pret_part indef sg u genvänds
pret_part indef sg n nomvänt
pret_part indef sg n genvänts
pret_part indef pl nomvända
pret_part indef pl genvändas
pret_part def sg no_masc nomvända
pret_part def sg no_masc genvändas
pret_part def sg masc nomvände
pret_part def sg masc genvändes
pret_part def pl nomvända
pret_part def pl genvändas
cvänd-/vänd
smsvänd-