SALDO

grundformvända sig i sin grav
mönstervbm_2msvzd1_hända
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivvänder sig i er grav/vänder sig i vår grav/vänder sig i sin grav/vänder sig i din grav/vänder sig i min grav
pret ind aktivvände sig i er grav/vände sig i vår grav/vände sig i sin grav/vände sig i din grav/vände sig i min grav
impervänd sig i er grav/vänd sig i vår grav/vänd sig i sin grav/vänd sig i din grav/vänd sig i min grav
inf aktivvända sig i er grav/vända sig i vår grav/vända sig i sin grav/vända sig i din grav/vända sig i min grav
sup aktivvänt sig i er grav/vänt sig i vår grav/vänt sig i sin grav/vänt sig i din grav/vänt sig i min grav
pres_part nomvändande sig i er grav/vändande sig i vår grav/vändande sig i sin grav/vändande sig i din grav/vändande sig i min grav
pres_part genvändandes sig i er grav/vändandes sig i vår grav/vändandes sig i sin grav/vändandes sig i din grav/vändandes sig i min grav