SALDO

dokumentation (pdf)

värde

⇧[2]värd PRIM

värde (nn)

[korpus]


55
PRIM dignitet2 kvalitet moral nettovärde valör värdefull värdeladdad värdemässig värdera
aktuell dagsvärde
antik2 antikvärde
bedöma kvalifikation merit
begagnad andrahandsvärde
bevis bevisvärde
bra värdera2
bruka2 bruksvärde
brutto bruttovärde
byte bytesvärde
efterfrågan marknadsvärde
egen egenvärde
engångs engångsvärde
fartyg kasko
fastighet taxeringsvärde
jord jordvärde
kapital kapitalvärde
kurs2 disagio
känsla2 affektionsvärde
lika jämlik likställa
metall metallvärde skrotvärde
mycken mervärde
mynt slagskatt
människa människovärde
natur naturvärde
nominell namnvärde nominalvärde pari prägelvärde
ny nyvärde
nyhet nyhetsvärde
näring näringsvärde
pengar köpkraft penningvärde
riskera insats
samlare2 samlarvärde
skönhet skönhetsvärde
symbol symbolvärde
total totalvärde
uppmärksamhet uppmärksamhetsvärde
utan värdelös
verklig realvärde
återanskaffa återanskaffningsvärde
överlevnad överlevnadsvärde

19
beräkna valvera
bestå3 värdebeständig värdesäker
filosofi värdefilosofi
förlust värdeförlust
gemenskap värdegemenskap
hierarki värdehierarki
höja räkna_upp2
konservativ värdekonservativ
minska devalvera värdeminskning
mäta värdemätare
ord värdeord
relativ relativism
skala2 värdeskala
skapa värdeskapande
struktur värdestruktur
ökning värdestegring värdeökning