SALDO

dokumentation (pdf)

värde2

⇧[2]mått PRIM

värde (nn)

[korpus]


26
PRIM spridningsmått tolerans2
avrunda närmevärde
blod blodvärde
början begynnelsevärde
extrem extremvärde
funktion2 funktionsvärde värdemängd
förvänta väntevärde
genomsnitt genomsnittsvärde
gräns gränsvärde
lever levervärde
matematisk gränsvärde2
mitt medelvärde
mitt+statistik medeltal median2
mäta mätvärde
normal skönsvärde
pH pH-värde
poäng poängvärde
procent procentvärde
procent+statistik percentil
sanning sanningsvärde
test testvärde
typisk typvärde
överskrida2 tröskelvärde
*