SALDO

grundformvärdshus
mönsternn_6n_system
ordklassnn
inherenta dragn
böjningstabell
sg indef nomvärdshus
sg indef genvärdshus
sg def nomvärdshuset
sg def genvärdshusets
pl indef nomvärdshus
pl indef genvärdshus
pl def nomvärdshusen
pl def genvärdshusens
civärdshus/värdshus-
cmvärdshus/värdshus-
smsvärdshus-