SALDO

grundformvärdshusvärd
mönsternn_2u_mening
ordklassnn
inherenta dragu
böjningstabell
sg indef nomvärdshusvärd
sg indef genvärdshusvärds
sg def nomvärdshusvärden
sg def genvärdshusvärdens
pl indef nomvärdshusvärdar
pl indef genvärdshusvärdars
pl def nomvärdshusvärdarna
pl def genvärdshusvärdarnas
civärdshusvärds/värdshusvärds-
cmvärdshusvärds/värdshusvärds-
smsvärdshusvärds-