SALDO

dokumentation (pdf)

värme

⇧[2]varm PRIM

värma (nn), värme (nn)

[korpus]


20
PRIM temperatur termisk termodynamik
bastu bastuvärme
berggrund bergvärme
efter eftervärme
extrem supervärme
friktion friktionsvärme
inomhus stugvärme
konstant termostat
kropp kroppsvärme
reaktion bildningsvärme
smälta smältvärme
sommar sommarvärme
spill spillvärme
ström2 strömvärme
säng sängvärme
ugn ugnsvärme
vedspis spiselvärme
ångbildning ångbildningsvärme

44
avge exotermisk värmekälla
behandla värmebehandla
behandla2 värmebehandla2
behov värmebehov
bildning2 värmeutveckling
blemma värmeblemma
dis värmedis
dämpning värmedämpning
effekt värmeeffekt
elektricitet termoelektricitet
energi värmeenergi
energimängd värmemängd
flaska termos
flöde värmeflöde
framställa2 bränna2
förlust värmeförlust
glödlampa värmelampa
isolera värmeisolera
kärnreaktion termonukleär
leda2 konduktivitet värmeledning2
ledning2 värmeledning
ledningsförmåga värmekonduktivitet
ljus3 värmeljus
motor stirlingmotor
mäta kalorimeter värmemätare
mått värmemått
plast termoplast
skydda värmeskyddande
sprida konvektion värmespridning
sterilisera2 värmesterilisering
strålning värmestrålning
tillförsel värmetillförsel
tåla värmebeständig värmetålig
uppta endotermisk
utbyte värmeutbyte
utvidga värmeexpansion
älska värmeälskande
åskväder värmeåskväder
överföra värmeväxlare