SALDO

grundformvärmebeständig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomvärmebeständig
pos indef sg u genvärmebeständigs
pos indef sg n nomvärmebeständigt
pos indef sg n genvärmebeständigts
pos indef pl nomvärmebeständiga
pos indef pl genvärmebeständigas
pos def sg no_masc nomvärmebeständiga
pos def sg no_masc genvärmebeständigas
pos def sg masc nomvärmebeständige
pos def sg masc genvärmebeständiges
pos def pl nomvärmebeständiga
pos def pl genvärmebeständigas
komp nomvärmebeständigare
komp genvärmebeständigares
super indef nomvärmebeständigast
super indef genvärmebeständigasts
super def no_masc nomvärmebeständigaste
super def no_masc genvärmebeständigastes
super def masc nomvärmebeständigaste
super def masc genvärmebeständigastes
cvärmebeständig-/värmebeständig
smsvärmebeständig-