SALDO

grundformväxlingsrik
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomväxlingsrik
pos indef sg u genväxlingsriks
pos indef sg n nomväxlingsrikt
pos indef sg n genväxlingsrikts
pos indef pl nomväxlingsrika
pos indef pl genväxlingsrikas
pos def sg no_masc nomväxlingsrika
pos def sg no_masc genväxlingsrikas
pos def sg masc nomväxlingsrike
pos def sg masc genväxlingsrikes
pos def pl nomväxlingsrika
pos def pl genväxlingsrikas
komp nomväxlingsrikare
komp genväxlingsrikares
super indef nomväxlingsrikast
super indef genväxlingsrikasts
super def no_masc nomväxlingsrikaste
super def no_masc genväxlingsrikastes
super def masc nomväxlingsrikaste
super def masc genväxlingsrikastes
cväxlingsrik-/växlingsrik
smsväxlingsrik-