SALDO

dokumentation (pdf)

vankant

⇧[2]kant virke

vankant (nn)

[korpus]

* *