SALDO

dokumentation (pdf)

vapen

⇧[2]kämpa PRIM

vapen (nn)

[korpus]


49
PRIM ammunition bajonett beväpnad beväpning hakebössa robot2 svärd vapenmässig
anfalla anfallsvapen
antik grekisk_eld
artilleri artillerivapen
automatisk automatvapen
domedag domedagsvapen
egg eggvapen
förstöra förstörelsevapen
försvara försvarsvapen
granat granatkastare granatspruta
hugga huggvapen
jakt jaktvapen
järn järnvapen
kasta kastvapen spjut
kärnenergi kärnvapen
massförstörelse massförstörelsevapen
medeltiden hillebard
mord mordvapen
närstrid närstridsvapen
pil blåsrör
prydnad prydnadsvapen
raket raketvapen
rymd rymdvapen
ryttare pallasch
sida sidovapen
skjuta gevär kanon pistol skjutvapen
slå slagvapen
sticka stickvapen
stöta glav lans stötvapen
tjänstgöra tjänstevapen
tryckluft luftvapen
utan civilmotstånd obeväpnad vapenlös
äntringsstrid huggare2

29
arsenal vapenarsenal
avlägsna demilitarisera
avskaffa avrusta
axelrem gehäng
dans vapendans
embargo vapenembargo
export vapenexport
fabrik vapenfabrik
fetischist vapenfetischist
frånta avväpna
fynd vapenfynd
förse beväpna
hot vapenhot
hälsa skyldra
ladda laddstock
lager2 vapenlager
makt2 vapenmakt
militärtjänst vapentjänst
registrering vapenregistrering
smed vapensmed
smide vapensmide
smuggla vapensmugglande
system vapensystem
tillverka vapentillverkning
träning vapenträning
typ vapentyp
underhåll vapenunderhåll
utrusta rusta
vård vapenvård