SALDO

grundformvara
mönstervb_4m_vara
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivär
pres konj aktivvare
pres konj s-formvares
pret ind aktivvar
pret ind s-formvars
pret konj aktivvore
pret konj s-formvores
inf aktivvara
inf s-formvaras
sup aktivvarit
sup s-formvarits
pres_part nomvarande
pres_part genvarandes
cvar-/var
smsvar-