SALDO

dokumentation (pdf)

vari

⇧[2]i2 PRIM

vari (ab)

[korpus]


2
PRIM varuti varutinnan
*