SALDO

dokumentation (pdf)

vem_helst

⇧[2]vem PRIM

vem_helst (pnm)

[korpus]


1
PRIM evem
*