SALDO

dokumentation (pdf)

vetenskap

⇧[2]veta PRIM

vetenskap (nn)

[korpus]


154
PRIM akademi vetenskaplig vetenskapsman
Fornegypten egyptologi
Indien indologi
Kina sinologi
Orienten orientalistik
agronomisk agronomi
alg algologi
allergi allergologi
anatomi2 anatomi
astronomisk astronomi
bad balneologi
bakteriologisk bakteriologi
bedövning anestesiologi
bergart petrografi
beteende beteendevetenskap
bildtolkning ikonografi
biodynamisk biodynamik
biokemisk biokemi
biologisk biologi
blod hematologi
blodkärl angiologi
botanisk botanik
cybernetisk cybernetik
cytologisk cytologi
dator e-vetenskap
demografisk demografi
dermatologisk dermatologi
dialekt dialektologi
didaktisk didaktik
dioptri dioptrik
diplom2 diplomatik
drog farmakognosi
eidetisk eidetik
ekologisk ekologi
ekonomi ekonomi2
elektrostatisk elektrostatik
emblem emblematik
embryonal embryologi
entomologisk entomologi
epidemisk epidemiologi
ergonomisk ergonomi
etiologisk etiologi
etnografisk etnografi
etnologisk etnologi
etologisk etologi
etrusk etruskologi
etymologisk etymologi
film filmvetenskap
filologisk filologi
flera+gränsöverskridande tvärvetenskap
folk folklivsforskning
fonetisk fonetik
foniatrisk foniatri
fotogrammetrisk fotogrammetri
fotokemisk fotokemi
frenologisk frenologi
fruktträd pomologi
futurologisk futurologi
fysisk fysik
fågel ornitologi
företagsekonomisk företagsekonomi
geodetisk geodesi
geokemisk geokemi
geokronologisk geokronologi
geologisk geologi
geomorfologisk geomorfologi
geotermisk geotermi
geriatrisk geriatrik
gerontologisk gerontologi
glaciologisk glaciologi
grafonomisk grafonomi
havsvatten hydrografi
hermeneutisk hermeneutik
himlakropp kosmogoni
hippologisk hippologi
historia historievetenskap
hjälp hjälpvetenskap
hjärta kardiologi
humanekologisk humanekologi
hund kynologi
hydrodynamisk hydrodynamik
hydrologisk hydrologi
hydrostatisk hydrostatik
hörselskada audiologi
iktyologisk iktyologi
immunologisk immunologi
inom inomvetenskaplig
inresekretorisk endokrinologi
inskrift epigrafik
isagogisk isagogik
jorden geovetenskap
kemisk kemi
klimatologisk klimatologi
konst konstvetenskap
kosmologisk kosmologi
krigföring krigskonst
kriminologisk kriminologi
kristallografisk kristallografi
kräldjur herpetologi
könsroll genusvetenskap
lexikografisk lexikografi
lexikologisk lexikologi
limnologisk limnologi
lingvistisk lingvistik
litteratur litteraturvetenskap
liv livsvetenskap
livsprocess biofysisk
logopedisk logopedi
luft aerologi
medicin2 farmaci
metallografisk metallografi
meteorologisk meteorologi
metod metodvetenskap
metrologisk metrologi
mikrobiologisk mikrobiologi
mineralogisk mineralogi
mossa bryologi
musik musikvetenskap
människa antropologi humanvetenskap
mången mångvetenskaplig
natur naturvetenskap
naturkraft geodynamik
nervsystem neurovetenskap
neurologisk neurologi
numismatisk numismatik
näringsfysiologisk näringsfysiologi
obstetrisk obstetrik
oceanografisk oceanografi
odontologisk odontologi
oftalmologisk oftalmologi
oäkta kvasivetenskaplig pseudovetenskap
paleontologisk paleontologi
papyrus2 papyrologi
populär2 populärvetenskap
religion religionsvetenskap
samhälle samhällsvetenskap
skelett osteologi
sociologisk sociologi
språkteknologi datalingvistik
stat statskunskap statsvetenskap
struktur strukturalism
svalg laryngologi
svamp mykologi
teknik ingenjörsvetenskap
träd dendrologi
vävnad histologi
zoologisk zoologi
ädelsten gemmologi
öra otologi

5
brottsutredning forensisk
historia vetenskapshistoria
journalistik vetenskapsjournalistik
lära2 vetenskapsteori
strömning2 postmodernism