SALDO

dokumentation (pdf)

vigg2

⇧[2]blixt PRIM

vigge (nn)

[korpus]

* *