SALDO

grundformvindicerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomvindicerbar
pos indef sg u genvindicerbars
pos indef sg n nomvindicerbart
pos indef sg n genvindicerbarts
pos indef pl nomvindicerbara
pos indef pl genvindicerbaras
pos def sg no_masc nomvindicerbara
pos def sg no_masc genvindicerbaras
pos def sg masc nomvindicerbare
pos def sg masc genvindicerbares
pos def pl nomvindicerbara
pos def pl genvindicerbaras
komp nomvindicerbarare
komp genvindicerbarares
super indef nomvindicerbarast
super indef genvindicerbarasts
super def no_masc nomvindicerbaraste
super def no_masc genvindicerbarastes
super def masc nomvindicerbaraste
super def masc genvindicerbarastes
cvindicerbar-/vindicerbar
smsvindicerbar-