SALDO

dokumentation (pdf)

vingspann

⇧[2]spann5 vinge

vingspann (nn)

[korpus]

* *