SALDO

grundformvinna
mönstervb_4a_dricka
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivvinner
pres ind s-formvinns/vinnes
pres konj aktivvinne
pres konj s-formvinnes
pret ind aktivvann
pret ind s-formvanns
pret konj aktivvunne
pret konj s-formvunnes
impervinn
inf aktivvinna
inf s-formvinnas
sup aktivvunnit
sup s-formvunnits
pres_part nomvinnande
pres_part genvinnandes
pret_part indef sg u nomvunnen
pret_part indef sg u genvunnens
pret_part indef sg n nomvunnet
pret_part indef sg n genvunnets
pret_part indef pl nomvunna
pret_part indef pl genvunnas
pret_part def sg no_masc nomvunna
pret_part def sg no_masc genvunnas
pret_part def sg masc nomvunne
pret_part def sg masc genvunnes
pret_part def pl nomvunna
pret_part def pl genvunnas
cvinn-/vinn
smsvinn-