SALDO

grundformvitaminiserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomvitaminiserbar
pos indef sg u genvitaminiserbars
pos indef sg n nomvitaminiserbart
pos indef sg n genvitaminiserbarts
pos indef pl nomvitaminiserbara
pos indef pl genvitaminiserbaras
pos def sg no_masc nomvitaminiserbara
pos def sg no_masc genvitaminiserbaras
pos def sg masc nomvitaminiserbare
pos def sg masc genvitaminiserbares
pos def pl nomvitaminiserbara
pos def pl genvitaminiserbaras
komp nomvitaminiserbarare
komp genvitaminiserbarares
super indef nomvitaminiserbarast
super indef genvitaminiserbarasts
super def no_masc nomvitaminiserbaraste
super def no_masc genvitaminiserbarastes
super def masc nomvitaminiserbaraste
super def masc genvitaminiserbarastes
cvitaminiserbar-/vitaminiserbar
smsvitaminiserbar-