SALDO

dokumentation (pdf)

volymenhet

⇧[2]mått volym

volymenhet (nn), volymsenhet (nn)

[korpus]


1
procent volymprocent

1
vikt volymvikt