SALDO

dokumentation (pdf)

x_antal

⇧[2]mycken PRIM

X_antal (pnm), x_antal (pnm)

[korpus]

* *