SALDO

dokumentation (pdf)

ympstam

⇧[2]växtstam ympa

ympstam (nn)

[korpus]

* *