SALDO

dokumentation (pdf)

yrke

⇧[2]kunna PRIM

yrke (nn)

[korpus]


8
PRIM av_facket fack3 levnadsbana professionell skrå yrkesmässig
servicenäring serviceyrke
vård2 vårdyrke

35
aktiv yrkesaktiv
arbeta yrkesarbetare
arbete yrkesarbete
dokument burbrev
dröm3 yrkesdröm
etik yrkesetik
etisk yrkesetisk
fiskare yrkesfiskare
framgång karriär
förbereda yrkesförberedande
förbud yrkesförbud
grupp yrkesgrupp yrkeskår
heder yrkesheder
hemlighet yrkeshemlighet
inrikta yrkesinriktad
kategori yrkeskategori
kodex yrkeskodex
kriminell yrkeskriminell
kunnig yrkeskunnig
orientering2 yrkesorientering
politiker yrkespolitiker
praktik yrkespraktik
rätt2 burskap
skicklig yrkesskicklig
skola yrkesskola
specialist yrkesman
språk yrkesspråk
tiggare yrkestiggare
titel yrkestitel
tjuv yrkestjuv
trafik yrkestrafik
utbilda yrkesutbildad
val yrkesval
verksam2 yrkesverksam