SALDO

grundformytterlig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomytterlig
pos indef sg u genytterligs
pos indef sg n nomytterligt
pos indef sg n genytterligts
pos indef pl nomytterliga
pos indef pl genytterligas
pos def sg no_masc nomytterliga
pos def sg no_masc genytterligas
pos def sg masc nomytterlige
pos def sg masc genytterliges
pos def pl nomytterliga
pos def pl genytterligas
komp nomytterligare
komp genytterligares
super indef nomytterligast
super indef genytterligasts
super def no_masc nomytterligaste
super def no_masc genytterligastes
super def masc nomytterligaste
super def masc genytterligastes
cytterlig-/ytterlig
smsytterlig-