Kiöpings resa

Nils Matsson Kiöpings (1621-1680) reseberättelse trycktes första gången 1667 på Per Brahes tryckeri på Visingsö och är en av de första reseberättelserna som finns på svenska. Texten skildrar resor till Afrika och södra Asien som Kiöping gjorde mellan åren 1647 och 1656 i holländska ostindiska kompaniets tjänst. Kiöpings eget manuskript är förkommet men bör ha tillkommit runt 1660.

Efter 1667 har boken givits ut ytterligare fyra gånger: 1674, 1743, 1759 och 1790. De utgåvor som föreligger i Källtext är de från 1674 och 1743. Utgåvan från 1674 trycktes också på Visingsö och skiljer sig inte så mycket från den första utgåvan; den stora nyheten är att texten försetts med kapitelrubriker. Utgåvan från 1743, ombesörjd av boktryckare Lars Salvius, är en omarbetning av den andra utgåvan. Den omarbetade utgåvan avviker från sin förlaga på många språkliga nivåer. Salvius har anpassat inte bara stavning och morfologi, utan också förändrat en del i meningsbyggnaden.

De elektroniska utgåvor som föreligger här är inskriva av Erik Magnusson på medel bekostade av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Texterna är korrekturlästa en gång, men fel kan kvarstå, Texterna används på egen risk. Det finns inga upphovsrättsliga begränsningar men vi ser gärna att användare anger källan.

Originaltrycket från 1667 finns tillgängligt i både skannad och transkriberad form hos Projekt Runeberg