SALDO

dokumentation (pdf)

avfall

⇧[2]bort PRIM

avfall (nn)

[korpus]


22
PRIM avskrap avskräde skräp slagg sopor
blöt slask2
förmultna kompost
hampa skävor
kropp avföring
kärnbränsle kärnbränsleavfall
kärnkraftverk kärnkraftsavfall
kök köksavfall
livsmedel livsmedelsavfall
mat matavfall
metall skrot
sill sillavfall
slakt slaktavfall
trycksak makulatur
trä träavfall
tröska boss
tyg lump2
ull flock2

13
brunn avfallsbrunn
dike avfallsdike
foder avfallsfoder
hantering avfallshantering
hink slaskhink
komprimera komprimator
kvarn avfallskvarn
råvara avfallsråvara
tippa2 tipp
upplag avfallsupplag
vatten avfallsvatten slaskvatten
virke avfallsvirke