SALDO

dokumentation (pdf)

bort

⇧[2]borta PRIM

bort (ab)

[korpus]


41
PRIM all_världens_väg avfall avlägsna avsätta borterst bortre bortskaffa bortöver dän fly fördriva förkasta försvinna 8 gömma hädan hän iväg kos lämna2 rensa röja_ur_vägen sta sticka6 sända undan utesluta vik_hädan åt_helvete2
anställa avskeda
fort+omärklig slinka_iväg
foster abort
inåt inöver
obrukbar kassera
oönskad kasta_ut slänga_ut sparka_ut
sida åt_sidan
skamsen drypa_av
smussla smussla_bort smussla_undan

91
adoptera bortadopterad
beta beta_av
betsel betsla_av
blåsa bortblåst
blåsa4 bortblåst2
centrum centrifugal
driva driva_bort förjaga utstöta2
driva5 driva_bort2
fara bortfärd
filtrera filtrera_bort
flyga bortflugen
flytta flytta_bort
flytta2 avflytta flytta_bort2
forsla forsla_av forsla_bort
gallra gallra_bort
gnida torka4
gnugga gnugga_av
hyvla hyvla_av
ila ila_bort
kalla2 kalla_bort
klippa bortklippning
kommendera kommendera_bort
köra bortkörd köra_bort
leda2 avlopp
lova lova_bort
marschera bortmarsch marschera_av marschera_bort
montera bortmontera
nöta bortnötning
operera bortoperera
plocka plocka_bort
rationalisera bortrationalisering
resa bortrest framfärd
rinna bortrinna rinna_bort
riva bortrivning
rycka bortryckt rycka_bort
ryckas_bort rycka_bort2
räkna räkna_bort
röja bortröjning
schabbla bortschabblad
schackra schackra_bort
skicka skicka_bort
skilja urskiljning
skjuta bortskjuten
skotta skotta_bort
skrapa skrapa_bort
skrämma skrämma_bort skrämma_upp
skudda skudda_av
skänka bortskänka
skära bortskärning
skölja bortsköljning
slagg slagga4
slunga slunga_bort
slå slå_bort2
snappa snappa_bort
sortera gallra sovra utsortera
spola spola_bort
spränga bortsprängning
ställa avställa
stöta avstöta bortstötning förskjuta stöta_bort
sudda utsuddad
svära2 försvärja
ta ta_bort
tappa borttappad
torka torka_bort
torka3 torka_bort2
troppa troppa_av
tränga borttränga förtränga
tvagning borttvagning
vittra avvittra
votera votera_ut
väg2 bortväg
välta bortvältning
vältra vältra_bort
vända bortvänd