SALDO

dokumentation (pdf)

avgift

⇧[2]betala PRIM

avgift (nn)

[korpus]


41
PRIM avgäld sats7 tariff2 taxa tribut utdebitera uttaxera
arbetsgivare arbetsgivaravgift
arrende arrendeavgift
barnomsorg barnomsorgsavgift
beställning beställningsavgift
betäckning2 betäckningsavgift
boklån biblioteksavgift
bro broavgift
börs2 fondstämpel
dokument stämpelavgift
fartyg klarera
försäkring försäkringspremie
grund grundavgift
gräns tull
import importavgift
inträde inträdesavgift
jakt jaktavgift
koncession koncessionsavgift
kontrollstämpel kontrollavgift
kyrka kyrkoavgift
lösa_ut lösen
medlem medlemsavgift
nettoregisterton nettotonnage
parkering parkeringsavgift
post porto
skola skolavgift
social socialavgift
studentnation nationsavgift
telefon teleavgift
telefonsamtal samtalsavgift
tomträtt tomträttsavgäld
trängsel trängselavgift
tävling startavgift
utan avgiftsfri
år årsavgift

3
bevis2 kontrollmärke
kräva avgiftsbelägga
lista tariff