SALDO

dokumentation (pdf)

grundavgift

⇧[2]avgift grund

grundavgift (nn)

[korpus]

* *