SALDO

dokumentation (pdf)

avgudadyrkare

⇧[2]dyrka avgud

avgudadyrkare (nn)

[korpus]

* *