SALDO

dokumentation (pdf)

avstyra

⇧[2]hindra PRIM

avstyra (vb)

[korpus]


2
PRIM avstyrande
inte oavstyrd
*