SALDO

dokumentation (pdf)

bol

⇧[2]bo PRIM

bol (nn)

[korpus]

* *