SALDO

dokumentation (pdf)

bo

⇧[2]leva PRIM

bo (vb)

[korpus]


43
PRIM bebo boende bol boning bosatt bostad boställe bosätta_sig dväljas hem hydda invånare tak_över_huvudet tält
annanstans flytta2
djur bo2
ensam enstöring eremit
fast fastboende
fattig slum
främst huvudkvarter
fågel häcka
gäst hotell härbärge pensionat värdshus
hemma hemmaboende
hyra hyresgäst
inte obebodd
nära närboende
omöjlig obeboelig
samman samboende samboende2
sommar sommarboende
stor slott
stöd stödboende
tillfällig hysa2 kampera
tillsammans sammanbo
trång trångbodd
vinter vinterkvarter
åka husvagn
året_runt åretruntboende

40
Norden nordbo
annanstans utbo
backstuga backstugusittare
bil husbil
by bybo
båt husbåt
fast bofast
fastland fastlandsbo
förort förortsbo
församling församlingsbo
förälder mambo2
glesbygd glesbygdsbo
grotta grottinvånare
gräns gränsbo
gård gårdsfolk husmansfolk
hus boningshus
jorden jordbo
kust kustbo
land3 landsbo lantbo
landsbygd landsbygdsbo
ort ortsbo
plats boningsplats boplats ort samhälle2 stad
rum boningsrum
rättighet födoråd
skola internat internatskola
skärgård skärgårdsbo
småstad småstadsbo
socken sockenbo
stad stadsbo
storstad storstadsbo
tillsammans sambo
tätort tätortsbo
ö2 öbo