SALDO

dokumentation (pdf)

brott

⇧[2]bryta2 lag

brott (nn)

[korpus]


54
PRIM begå_brott brottslig brottsling förbrytelse kriminalistik kriminologisk lagbrott missdåd missgärning ogärning
ange2 angivelsebrott
arbetsmiljö arbetsmiljöbrott
bedrägeri bedrägeribrott
bokföring bokföringsbrott
diskriminering+hat hatbrott
edsöre edsöresbrott
fornminneslag fornminnesbrott
fosterland högförräderi
förfalskning förfalskningsbrott
förmögenhet förmögenhetsbrott
grundlag grundlagsbrott
handel häleri
hemfrid hemfridsbrott
hets2 hetsbrott
jakt jaktbrott
kontrakt kontraktsbrott
konvention konventionsbrott
korruption korruptionsbrott
lydnad lydnadsbrott
majestät majestätsbrott
miljöförorening miljöbrott
muta2 mutbrott
mänskliga_rättigheter människorättsbrott
narkotika narkotikabrott
nazism nazibrott
oaktsamhet oaktsamhetsbrott
regel regelbrott
sabbat sabbatsbrott
samtidig brottskonkurrens
sex2 sexbrott
sexuell sedlighetsbrott sedlighetssårande sexualbrott
skatt skattebrott
smärre förseelse
tradition traditionsbrott
uppenbar på_bar_gärning
upphovsrätt upphovsrättsbrott
uppsåt uppsåtsbrott
valuta valutabrott
visum visumbrott
våld förgripa_sig våldsbrott
ämbete ämbetsbrott

30
allvarlig grov3
anklaga åklaga
avskriva preskribera
begå föröva
bekämpa brottsbekämpande
bekämpning brottsbekämpning
berättelse detektivberättelse
bevakning brottsbevakning
fall2 kriminalfall
förbereda stämpla2
förebygga brottsförebyggande
historia brottshistoria
journalistik brottsjournalistik
kommissarie kriminalkommissarie
lagbalk brottsbalk
misstänkt brottsmisstänkt
mål3 brottmål
offer brottsoffer
plats brottsplats
polis kriminalpolis
polis2 kriminalpolis2
provokation brottsprovokation
register brottsregister kriminalregister
roman detektivroman
rubricering brottsrubricering
tillfälle brottstillfälle
undersöka detektiv
utredning brottsutredning
villkor brottsrekvisit